TENSAFLEX, açılır kapanır çatılar, kinetik cepheler ve kinetik mimari alanında özelleştirilmiş çözümler sunan bir tasarım, mühendislik ve üretim şirketidir.

ÖZEL ÇÖZÜMLER

Tasarım Mekaniği ve Motorlu Çözümler
Tasarım Mekaniği ve Motorlu Çözümler
Mühendislik ve Prototipleme
Mühendislik ve Prototipleme
Üretim
Üretim
Kurulum
Kurulum
Servis ve Bakım
Servis ve Bakım
Başarımızı, mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin eşsiz birleşimine borçluyuz.
Mühendislik yeteneklerimizle, en karmaşık sorunların üstesinden kolaylıkla gelirken, mimarlık tecrübemizle yaratıcılık, estetik, işlevsellik ve konforu ön planda tutuyoruz.

REFERANSLAR

Kendi alanında kapsamlı deneyime sahip, yetenekli mühendisler ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge departmanımız, uzman üretim ve montaj ekibimiz ile en zorlu projeleri bile benzersiz gereksinimlerini karşılayacak şekilde, zamanında ve başarıyla tamamladık.

Özelleştirilmiş çözümler için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, TENSAFLEX ’in tasarım ve mühendislik bilgisinden ve proje deneyiminden yararlanın. Güçlü Ar-Ge ekibimiz size özel bir çözüm sunacaktır.
TEKLİF AL

MÜŞTERİLER

E-BÜLTEN

Yaşam deneyiminizi zenginleştirecek özel çözüm ve ürünlerimizle ilgili en son haberleri almak için e-bültenimize abone olun.


 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

I. GENEL OLARAK

 • Tensaflex olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (Bundan böyle “KVK Politikası” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında siz değerli ziyaretçilerimize web sitemizi ziyaretinizde, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda uyum sağladığımız şartlar, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verilerinizin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler, veri işleme süreçlerimiz, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz, kişisel verilerinizin üçüncü taraf kişilere aktarımı, kişisel veri sahibi olarak tarafınızın aydınlatılması, kişisel verileriniz açısından sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermek üzere hazırladık.
 • Tensaflex olarak, KVK Politikası’nı, sunulan hizmet/ürün/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde veya kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, bu nedenle KVK Politikası’nın en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızda bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” sekmesini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
 • KVK politikası ve kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü tarafımızca yayınlanmış metin hakkında soru, görüş, talep ve şikayetlerinizi kvkk@tensaflex.com e-posta adresimize iletebileceğinizi bilmenizi isteriz.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE ALAKALI İLKELER

 • Kişisel verilerinizi aşağıdaki ilkelere uygun olarak işliyoruz:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • Yukarıdaki ilkeler uygun olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca tarafınızın açık rızası bulunması veya kanunlarda öngörülmüş bulunan hallerde işliyoruz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENLERİ VE AMAÇLARI
a. Kişisel Verilen İşlenmesinin Hukuki Nedenleri

 • Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.
 • Kişisel verilerinizi; kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunması halinde açık rızanızı aramaksızın, kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunmadığı hallerde ise açık rızanızı alarak işlemekteyiz. Bunun gibi KVKK’nın 6. Maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi de ancak açık rızanız bulunması halinde işlemekteyiz.

b. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

 • Kişisel verilerinizi;
 • Şirketimize ait ürün ve hizmetler hakkında bilgi ve fiyat alabilmek amacıyla web sitemiz içerisindeki ‘Teklif Al’ bölümünden teklif talep etmeniz halinde ilgili teklifimizi sunabilmek,
 • Şirketimizle şahsınız yahut temsilcisi olduğunuz kurum arasında gerçekleştirmeyi arzuladığınız çözüm ortaklığı açısından web sitemiz içerisindeki ‘Bayi Ol’ bölümü üzerinden yaptığınız taleplere dönüş sağlayabilmek,
 • Şirketimiz istihdamında çalışmak üzere web sitemiz içerisindeki ‘İş Başvurusu’ bölümü üzerinden yaptığınız başvurulara dönüş sağlayabilmek,
 • Şirketimiz ile her türlü konuda genel olarak iletişime geçmek amacıyla web sitemiz içerisindeki ‘İletişim’ bölümü üzerinden gerçekleştirdiğiniz soru, görüş veya önerilerinize dönüş sağlayabilmek,
 • Web sitemiz içerisindeki modüllerin tarafınızca etkin biçimde kullanılabilmesi,
 • Web sitemiz içerisindeki modüllerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirilmesi,
 • Web sitemiz içerisindeki modüllere ilişkin tarafınızdan geri bildirim, talep, temenni ve şikayetlerin alınabilmesi ile bunlara bağlı değerlendirmelerin yapılabilmesi,
 • Şirketimize ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması amacıyla ticari elektronik ileti de dahil tanıtıcı belge, bilgilendirme ve/veya tekliflerin şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz telefon ve/veya e-posta iletişim araçları üzerinden tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Şirketimize, ürünlerimize, kampanyalarımıza, hizmet verdiğimiz sektöre ve diğer her türlü alana ilişkin mevcutta yahut ileride şirketimiz tarafından hazırlanarak abonelik sistemi ile sunulacak Haber Bülteni’nin (E-Bülten’in) tarafınıza iletilebilmesi,
 • Web sitemizin kullanımından kaynaklı memnuniyetinizin sağlanması, artırılması amacıyla kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin ve kontrollerinin yürütülebilmesi,
 • Web sitemizde bulunan sistemsel sorunların giderilmesi,
 • Kişisel veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tanımlama teknolojileri (çerezler) aracılığıyla tarafınızın deneyimlerini ölçümlemek ve bu yolla web sitemizin performansını geliştirmek,
 • Tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda web sitemiz ve kullanımını size özel olarak geliştirebilmek,
 • Elektronik iletiler açısından onayların takibi, kontrolü, elektronik iletiler açısından birincil ve ikincil yasal düzenlemeler ile İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS’ye) uyumumuzun sağlanabilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ALINIRKEN DİKKAT EDİLEN UNSURLAR

 • Açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır. Tensaflex olarak kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alırken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktayız:
 • Açık rızanızı, spesifik veri işleme faaliyetleri için soruyor ve sizlere sunduğumuz kişisel veri işleme açık rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlayarak açık rızanızın belirli bir konuya ilişkin olmasını sağlıyoruz.
 • Açık rızanızı istediğimiz açık rıza metinlerini, aydınlatma metinleri ile birlikte sunuyor, böylece tarafınızın veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
 • Açık rızanızı istediğimiz açık rıza metinlerini ve aydınlatma metinlerini oldukça sade ve anlaşılır bir dil ile kaleme alarak tarafınızın iradesini etkileyecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyor ve böylece açık rızanızı mümkün olduğunca özgür iradenizle açıklamanızı amaçlıyoruz.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILMASI

 • Kişisel verileriniz, KVK Politikası’nda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde ve Kullanım Koşulları’nda öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak,
 • KVKK’nın 8. Maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız, çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, alt yüklenicilerimiz ile kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kurumlarla tarafımızca paylaşılabilmektedir.
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, ticari elektronik iletilerle alakalı olarak onay süreç ve sonuçlarının sistemsel takibi açısından ileti yönetim sistemi uyumluluğu sağlayan iş ortağımızla paylaşılmaktadır.
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik iletilerin onay süreç ve sonuçlarının, içeriğinin ve diğer kayıtların sunulması açısından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’yla paylaşılmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILMASI

 • Kişisel verileriniz, yukarıda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanım Şartları’nda öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız ve çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, alt yüklenicilerimiz ve sunucu ve bulut hizmeti veren iş ortaklarımız ile tarafımızca paylaşılabilmektedir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI

 • Tensaflex olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve korunmasını sağlamak üzere, kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimiz sunucular ile veri tabanlarını her türlü siber saldırıya karşı koruyabilmek, yetkisiz ve/veya hukuka aykırı erişimleri engelleyebilmek ve veri kayıplarını önleyebilmek için KVKK ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel güvenlik tedbirleri yanında, teknolojiye bağlı olarak asgari düzeyde teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.
 •  Kişisel verilerinizin güvenliği ile korunması hususunda daha detaylı bilgi edinmek için Gizlilik Politikası’na göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI
1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN AYDINLATILMASI

 • KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Tensaflex olarak veri sahibi olan siz değerli ziyaretçilerimize;
 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile aşağıdaki başlıkta belirtilmiş bulunan veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermekle yükümlüyüz. İşbu madde de sayılmış yükümlü olduğumuz bilgilendirmeler ile sahip olduğunuz haklara ilişkin ayrıntılı bilgi almak üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne göz atmanızı tavsiye ederiz.

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI

 • Tensaflex olarak siz değerli ziyaretçilerimizin ‘veri sahibi’ sıfatınızla KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.
 • Ancak önemle belirtmek isteriz ki, KVKK’nın 28. Maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılmış bulunan haklarınızı ileri süremezsiniz;
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomi güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Bunun yanında, yine KVKK’nın 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen durumlarda “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere”, yukarıda sayılan diğer haklarınızı ileri süremezsiniz;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

VI. ÇEREZ KULLANIMI

 • Tensaflex olarak, web sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, web sitemizi iyileştirmek/geliştirmek ve web sitemiz üzerinden yeni özellikler/hizmetler sunmak, web sitemiz içerisinde sunulan modül ve hizmetleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, web sitemizin, şahsımızın ve siz değerli ziyaretçilerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak üzere belli başlı çerezler kullanmaktayız.
 • Çerezler ve Tensaflex’in bu konudaki politikası hususlarında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikası’na göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.

Son Güncellenme Tarihi: 25.05.2023


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

I. GENEL OLARAK

 • Tensaflex Mekanik Çatı ve Cephe Sis. San. Tic. A.Ş. (“Tensaflex”) olarak bu aydınlatma metnini, Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanuni aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verilerinizin nasıl işlediğimiz ile korunması ve güvenliği için ne tür önlemler aldığımızı siz değerli web sitemiz ziyaretçilerine açıklamak üzere hazırladık.
 • Tensaflex, web sitemizi ziyaretiniz esnasında ya da daha sonrasında web sitemiz içerisindeki “Teklif Al”, “Bayi Ol”, “İş Başvurusu” ve “İletişim” bölümleri sizden bazı kişisel verilerinizi (bilgilerinizi) talep eder. Ancak bilmemizi isteriz ki, söz konusu kişisel verileriniz yalnızca, işbu aydınlatma metninde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda, Kullanım Koşulları’nda, Gizlilik Politikası’nda, Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kurallar ile faaliyet alanlarımız ve hizmetlerimiz dahilinde ölçülü olarak işlenecek olup korunması ve gizlilikleri açısından Tensaflex olarak tüm gerekli önlemleri almaktayız. Bunun gibi, işbu aydınlatma metninde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen ayrıksı durumlar haricinde onayınız/rızanız olmaksızın kişisel verilerinizi hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.
 • Tensaflex olarak, işbu aydınlatma metnini, şirketimizce sunulan hizmet/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde veya kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, bu nedenle aydınlatma metninin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızda bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” sekmesini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
 • İşbu aydınlatma metni ve kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü tarafımızca yayınlanmış metin hakkında soru, görüş, talep ve şikayetlerinizi kvkk@tensaflex.com e-posta adresimize iletebileceğinizi bilmenizi isteriz.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA – İŞLENME AMAÇALARI VE HUKUKİ NEDENLERİ

 • Tensaflex olarak kişisel verilerinizi;
 • Web sitemizi ve içerisindeki modülleri (bölümleri) etkin biçimde kullanılabilmenizi sağlayabilmek,
 • Şirketimize ait ürün ve hizmetler hakkında bilgi ve fiyat alabilmek amacıyla web sitemiz içerisindeki ‘Teklif Al’ bölümünden teklif talep etmeniz halinde ilgili teklifimizi sunabilmek,
 • Şirketimizle şahsınız yahut temsilcisi olduğunuz kurum arasında gerçekleştirmeyi arzuladığınız çözüm ortaklığı açısından web sitemiz içerisindeki ‘Bayi Ol’ bölümü üzerinden yaptığınız taleplere dönüş sağlayabilmek,
 • Şirketimiz istihdamında çalışmak üzere web sitemiz içerisindeki ‘İş Başvurusu’ bölümü üzerinden yaptığınız başvurulara dönüş sağlayabilmek,
 • Şirketimiz ile her türlü konuda genel olarak iletişime geçmek amacıyla web sitemiz içerisindeki ‘İletişim’ bölümü üzerinden gerçekleştirdiğiniz soru, görüş veya önerilerinize dönüş sağlayabilmek,
 • Web sitemiz ve içerisindeki modüllerin (bölümlerin) geliştirilmesine yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirebilmek,
 • Web sitemiz ve içerisindeki modüllere (bölümlere) ilişkin tarafınızdan geri bildirim, talep, temenni ve şikayetleri alınabilmek ve bunlara bağlı değerlendirmeleri yapılabilmek, tarafınız ile gerekli iletişimlerin sağlayabilmek,
 • Şirketimize ait ürünler ile hizmetlerin pazarlamasını ve tanıtımını yapılabilmek,
 • Şirketimize, ürünlerimize, kampanyalarımıza, hizmet verdiğimiz sektöre ve diğer her türlü alana ilişkin mevcutta yahut ileride şirketimiz tarafından hazırlanarak abonelik sistemi ile sunulacak Haber Bülteni’ni (E-Bülten’i) tarafınıza iletilebilmek,
 • Web sitemizin kullanımından kaynaklı memnuniyetinizi sağlamak, artırmak amacıyla kullanıcı memnuniyeti süreçlerini ve kontrollerini yürütülebilmek,
 • Web sitemizde bulunan sistemsel sorunları giderebilmek,
 • Kişisel veri ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütebilmek,
 • Tanımlama teknolojileri (çerezler) aracılığıyla tarafınızın deneyimlerini ölçümlemek ve bu yolla web sitemizin performansını geliştirmek,
 • Tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda web sitemiz ve kullanımını size özel olarak geliştirebilmek,
 • Elektronik iletiler açısından onayların takibi, kontrolü, elektronik iletiler açısından birincil ve ikincil yasal düzenlemeler ile İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS’ye) uyumumuzu sağlayabilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde topluyor ve işliyoruz.
 • Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlardan ayrı olarak KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki hukuki nedenlere dayanarak (açık rızanız aranmaksızın) tarafımızca işlenebilecektir;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Sizlerin tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Hukuki yükümlülüklerizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

III.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

 • Tensaflex olarak;
 • Şirketimize ait ürün ve hizmetler hakkında bilgi ve/veya fiyat alabilmek amacıyla web sitemiz içerisindeki ‘Teklif Al’ bölümünden teklif talep etmeniz halinde; Ad-soyad, Firma Adı, İş Ünvanı/İş Pozisyonu, Cep Telefonu, E-Posta, İletişim Adresi bilgilerinizi,
 • Şirketimizle şahsınız yahut temsilcisi olduğunuz kurum arasında gerçekleştirmeyi arzuladığınız çözüm ortaklığı açısından web sitemiz içerisindeki ‘Bayi Ol’ bölümü üzerinden yaptığınız taleplerde; Ad-soyad, Firma Adı/Sektörü/Büyüklüğü, İş Ünvanı/İş Pozisyonu, Cep Telefonu, E-Posta, İkametgah yahut İşyeri Adresi bilgilerinizi,
 • Şirketimiz istihdamında çalışmak üzere web sitemiz içerisindeki ‘İş Başvurusu’ bölümü üzerinden yaptığınız başvurularda; Ad-soyad, Cep Telefonu, E-Posta, İkametgah Adresi, Özgeçmiş ve Özgeçmiş içerisinde bulunan fotoğrafınız dahil tüm bilgilerinizi,
 • Şirketimiz ile her türlü konuda genel olarak web sitemiz ‘İletişim’ bölümü üzerinden gerçekleştirdiğiniz iletişimlerde; Ad-soyad, Cep Telefonu, E-Posta, İletişim Adresi bilgilerinizi,
 • Web sitesi kullanım bilgileri ile öneri ve şikayetler gibi işlem bilgilerinizi,
 • Web sitesini kullandığınız cihaz türü, cihaz işletim sistemi, cihaz IP adresi gibi güvenliğe ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.
 • Yukarıda sayılan kişisel verilerinize ek olarak, analizler sonucu beğeni, ilgi alanları, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verilerinizi de web sitemiz kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak ve sizlere daha efektif hizmet verebilmek maksadıyla topluyor ve işliyoruz.

IV.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YOLLARLA TOPLUYORUZ?

 • Tensaflex olarak, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde web sitemiz üzerinden otomatik veya kısmen otomatik yöntemler ile topluyor ve yine ilgili yasal mevzuata uygun olarak saklayıp, işliyoruz.
 • Web sitemizin kullanımı ile sizlerin web sitemize dair deneyimlerinizi geliştirilebilmek amacıyla çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyor, KVKK ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde saklayıp, işliyoruz. Çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve Tensaflex’in çerezler hususundaki ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Çerez Politikası’nı incelemenizi önemle tavsiye ederiz

V.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE HANGİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIYORUZ?

 • Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde öngörülen amaçlarla ve yine işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK’nın 8. Maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız, çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, alt yüklenicilerimiz ile kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kurumlarla tarafımızca paylaşılabilmektedir.
 • Kişisel verileriniz, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, ticari elektronik iletilerle alakalı olarak onay süreç ve sonuçlarının sistemsel takibi açısından ileti yönetim sistemi uyumluluğu sağlayan iş ortağımızla paylaşılabilmektedir.
 • Kişisel verileriniz, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik iletilerin onay süreç ve sonuçlarının, içeriğinin ve diğer kayıtların sunulması açısından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’yla paylaşılabilmektedir.
 • Kişisel verileriniz, yukarıda, işbu aydınlatma metni, Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız ve çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, alt yüklenicilerimiz ve sunucu ve bulut hizmeti veren iş ortaklarımız ile tarafımızca paylaşılabilmektedir.

VI.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR VE SÖZ KONUSU HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

 • Tensaflex olarak siz değerli ziyaretçilerimizin ‘veri sahibi’ sıfatınızla KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.
 • Veri sahibi olarak yukarıda açıklanan ve kanunen tarafınıza tanımlanmış haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Tensaflex Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. – “Şerifali Mah. Edep Sok. Arisan Group, Blok No:15, İç Kapı No:2, Ümraniye/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kvkk@tensaflex.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Tensaflex olarak taleplerinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağımızı taahhüt ederiz. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tensaflex Mekanik Çatı ve Cephe Sis. San. Tic. A.Ş. tarafından E-Bülten başta olmak üzere, ürünler, kampanyalar hakkında tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Tensaflex ile paylaşmış olduğum telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına, söz konusu iletişim vasıtaları ile tarafımla iletişime geçilmesine, bu amaçla Tensaflex ile paylaşmış bulunduğum kişisel verilerimin saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, ticari elektronik ileti rızamın İleti Yönetim Sistemi Çözüm Ortağı'na (İYS Çözüm Ortağı'na) aktarılmasına, ticari elektronik ileti içeriği ve diğer kayıtlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınmasına, gerektiğinde ilgili bakanlık ile paylaşılmasına açıkça onay veriyorum. İşbu Ticari Elektronik İleti İzni Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır
TensaFlex Flexible Solutions 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.